Adresa: Ličko lešće 315, 53220, Ličko Lešće
Telefon: 053 787 510
 hotelgacka@gmail.com